Gaddakvarn

Gaddakvarn näms i jordeböckerna 1545-1552. Skrivs sedan under rubriken " Ett strömfall i Blidsberg". Erhöll 1877 nr 12 i jordeboken.
År 1993 fick föreningen erbjudande om att få överta en gammal kvarn som fanns vid Krutbrännargården i Dalum för avflyttning. Erbjudandet accepterades och år 1995 kunde kvarne vid Gaddakvarn invigas.
Under sommaren ordnar föreningen tipspromenader på onsdagskvällar med start och mål vid Gaddakvarnen. Då serveras också kaffe och våfflor.

Bleckslagerimaskiner

I kvarnen finns bleckslagerimaskiner som skänkts av Gunnar Johansson, sonson till den förste bleckslagaren i Blidsberg.